Algemene Condities
1a
Logies dienen 60 dagen vooruit te worden betaald.
1b
Betaling geschiedt iedere 30 dagen na ingang van een termijn
1c
Op het moment van betaling van een termijn moeten er 60 dagen vooruit zijn voldaan.
1d
Het verlengen van een arrangement moet zo snel mogelijk geschieden, om te verkomen dat de kamer aan een ander is vergeven of dat er geen enkele kamer vrij is.
1e
Uitsluitend betaalde kamers kunnen worden gereserveerd. Reserveringen, zowel als arrangementen zijn onherroepelijk.
1f
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een eerder aangeboden/gesloten arrangement voor een volgend arrangement.
1g
Alle prijzen zijn exclusief logiesbelasting.
2a
De kamer is bestemd voor verblijf van 1 persoon.
2b
Indien een tweede en/of derde persoon wenst gebruik te maken van de kamer (uitsluitend met schriftelijke toestemming vooraf van Home Hotel), dient eerst de reservering worden betaald, zijnde €12,50 p.p.p.n. Alle genoemde genoemde condities zijn dan van toepassing.
2c
Het houden van huisdieren is om hygiënische redenen niet toegestaan.
2d
De gast kan inchecken na 14:00 uur, en dient uit te checken voor 11 uur 's morgens.
3
Bij een arrangement zal de gast elke 30 dagen de elektrische meterstand noteren en de hoogte van het af te dragen bedrag berekenen en gelijkwaardig met de termijn voldoen, indien dit in de offerte is opgenomen
4
Logies moeten 3 dagen voor het einde van de termijn contant worden voldaan aan de Putselaan 9 of de Witte de Withstraat 81a te Rotterdam.
5
De gast verplicht zich Home Hotel, en andere gasten geen hinder of overlast te bezorgen.
6
De gast moet zijn kamer sluiten. Home Hotel zal de kamer als prive-ruimte van de gast respecteren. Schoonmaken, reparaties en noodzakelijk onderhoud zal zoveel mogelijk in overleg me de gast geschieden. Home Hotel zal indien zij zich genoodzaakt ziet, de kamer betreden.
7
De gast mag slechts persoonlijke lijfgoederen (bagage) in de kamer brengen.
8
De gast is verplicht schade te vergoeden, die gevolg is van nalatigheid, slordigheid of ruw gebruik, dan wel degenen voor wie hij/zij verantwoordelijk is.
9
De gast is verplicht de kamer ordelijk en schoon te houden.
10
De gast mag de kamer, noch geheel, noch gedeeltelijk aan anderen overdoen, onder welke titel ook, in gebruik of beheer afstaan.
11
Op het moment, waarop is komen vast te staan dat de reserveringsperiode zal eindigen, is de gast verplicht de kamer minstens tweemaal per week ter bezichtiging van Home Hotel en gegadigden te stellen. De gast kan in overleg me Home Hotel de dagen bepalen.
12
Mondelinge afspraken door ons personeel worden slechts erkend, indien zij schriftelijk door onze B.V. bevestigd zijn.
13
Behoudens anders schriftelijk is overeengekomen, gelden de Uniforme Voorwaarden Horeca.
14
Indien de gast zich niet aan de bovengenoemde condities houdt loopt de gast het risico, dat zijn persoonlijke bezittingen in retentie worden genomen en de toegang tot Home Hotel zal worden ontzegd.